Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
24.10.2012

Štúrove dni

Deň Čas Názov podujatia Miesto Zodpovedný učiteľ Počet žiakov
Pondelok 8:30 Ako sa robí festival (beseda s hosťami) Klubovňa Mgr. Mikšík SEY
22.10.2012 14:30 Matematický kvíz P21, P22 RNDr. Gubániová, Mgr. Vozárová
14:45 Popoludnie slova, hudby a rétoriky P17 PaedDr. Slováková 30
Utorok 12:00 Budhizmus na Slovensku (prednáška) čajovňa na Zvolenskom zámku Mgr. Mikšík, Mgr. Procházka
23.10.2012 14:00 Stolný tenis - turnaj prízemie Mgr. Kvasnicová 15
14:00 Kvíz o nemecky hovoriacich krajinách P19 PhDr. Moťovská
14:30 Basketbal - turnaj telocvičňa Mgr. Bónová 22
15:00 Film v pôvodnom znení (ANJ) Denník Bridget Jonesovej SAC Mgr. Vasilová
23. - 26.10. Turnaj mladých fyzikov Bratislava Mgr. Prokajová
Streda 10:00 Exkurzia do štát. vedec knižnice B. Bystrica Mgr. Chrienová 23
24.10.2012 8:00 - 9:35 Oskarový film v pôvodnom znení (RUJ) Unavení slnkom (r. N. Michalkov) Klubovňa Mgr. Slančíková 20
12:45 Beseda o Laniciach P24 Mgr. Kvasnicová 28
14:30 Volejbalový turnaj telocvičňa Mgr. Kvasnicová 1. roč
14:45 Francúzske popoludnie s piesňami a ochutnávkou francúzskych špecialít L25 Mgr. Čútorová, Mgr. Grácová
14:45 Beseda so študentami o pobyte v zahraničí SAC Ing. Oravcová
Štvrtok 8:30 Biznis alebo škola (diskusia s hosťami) Klubovňa Mgr. Mikšík SEY
25.10.2012 13:35 Ukážky poskytovania prvej pomoci telocvičňa Mgr. Bónová 1. roč.
14:45 Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách SAC Mgr. Zvarková
14:45 Nemecká hitparáda L34 Mgr. Chrienová
14:45 Volejbalový turnaj telocvičňa Mgr. Mikovínyová
Kampaň k týždňu proti rakovine vestibul Mgr. Bónová
Piatok 13:30 Bedmintonový turnaj telocvičňa Mgr. Slančíková
26.10.2012 16:00 KABU jedáleň tr. uč 1. roč., III.A
Pondelok 14:30 Súťaž v tlaku na lavičke posilňovňa Mgr. Lizoň
29.10.2012 15:30 Filmové predstavenie Hotel Transylvánia (animovaná rozprávka) kino EC RNDr. Kozáková, Mgr. Hamplová II.A, II.C
19:00 Noc v škole prízemie GĽŠ Mgr. Hamplová
Utorok 8:00 Human body (výstava) Bratislava Mgr. Bónová, Mgr. Mikovínyová, Mgr. Oravcová
30.10.2012 12:45 Kedy začať pohlavne žiť (beseda) P33 Mgr. Slančíková
13:30 Súťaž v riešení hlavolamov SUDOKU L23 RNDr. Michalcová
Halloween jedáleň Mgr. Hamplová

Rôzne podujatia Štúrových dní, ktoré sa budú konať v inom termíne

Deň Čas Názov podujatia Miesto Zodpovedný učiteľ Počet žiakov
17.10. 12:50 Prezentácie študentov o ruskom umení P21 Mgr. Slančíková
18. - 19.10 Exkurzia Krakov - Osvienčim Poľsko PhDr. Orfánusová, RNDr. Hobzová, Mgr. Božik
22. - 30.10 priebežne Burza kníh vestibul Mgr. Veselá
13.11. 18:30 Divadelné predstavenie z Martina, Divadelná komédia DJGT ZV PaedDr. Slováková 80


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028