Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Testovanie IT Fitness Test

 1. V prehliadači zvoľte adresu http://www.itfitness.sk
 2. Zvoľte možnosť Som študent
 3. Prečítajte si odseky Prečo sa máš otestovať, Ako sa na test pripraviť, Ako test prebieha
 4. Kliknite na možnosť Chcem sa otestovať
 5. Zaregistrujte sa, údaje označené hviezdičkou sú povinné, v prípade úspešného zvládnutia testu získate certifikát, preto nemá zmysel zadať nepravdivé údaje
 6. Prihláste sa pomocou zaregistrovaných údajov, zvoľte kraj, mesto, školu – GĽŠ a svoju triedu, ročník uvádzajte číslicou (napr. 2)
 7. Kliknite na Zmeniť, postup opakujte, kým nebudú vaše údaje korektne uložené
 8. Kliknite na Začni testovať
 9. Zvoľte IT Fitness Test pre stredné školy
 10. Test obsahuje 30 úloh s voľbou odpovede, všetky sú povinné, čiže pred ukončením a stlačením voľby Potvrdiť si skontrolujte, či ste odpovedali na všetky otázky
 11. Odporúčaná doba je 30 minút, preto by 45 minút v rámci jednej vyučovacej hodiny malo stačiť
 12. Po ukončení sa dozviete svoj výsledok v %, výsledok vám bude doručený na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii
 13. Odhláste sa z účtu

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028