Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA – Sekunda chlapci (66 hodín)

Zdravie a jeho poruchy 4
Zásady rozcvičenia
Poučenie o bezpečnosti a hygiene
Relaxačné a dýchacie cvičenia
Zásady prvej pomoci
Zdravý životný štýl 13
Všestranne rozvíjajúce cvičenia
Pohybové hry
Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 22
Atletika
Kondičné cvičenia
Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti
Športové činnosti pohybového režimu 27
Basketbal
Futbal
Florbal
Športová gymnastika
Rytmická gymnastika
Základná gymnastika
Stolný tenis
Bedminton
Zdravie a jeho poruchy 4
Zdravie a zdravotné oslabenie
Poučenie o bezpečnosti a hygiene, poradové cvičenia
Relaxačné a dýchacie cvičenia
Zdravý životný štýl 4
Všestranne rozvíjajúce cvičenia
Jogging
Pohybové hry
Chôdza s behom
Telesná zdatnosť a  pohybová výkonnosť 22
Atletika
Kondičné cvičenia
Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti
Športové činnosti pohybového režimu 36
Volejbal
Basketbal
Futbal
Florbal
Športová gymnastika
Tenis, speedminton
Stolný tenis

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028