Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Občianska náuka 2. ročník (33 hodín)

Človek ako jedinec 8
Psychológia ako veda, smery, teórie, metódy a disciplíny
Osobnosť človeka
Psychické procesy
Duševné zdravie a stres
Človek a spoločnosť 8
Sociológia ako veda o spoločnosti
Kultúra a socializácia
Sociálny status a sociálna rola
Sociálne skupiny a deviácia
Rodina
Občan a štát 9
Politológia ako veda
Štát, znaky štátu
Demokracia
Voľby a volebný systém
Horizontálna deľba štátnej moci
Politický systém štátu a politické strany
Štátna správa a samospráva
Občan a právo 8
Právo a jeho význam v štáte, v historickom kontexte
Ústava a ústavné právo
Ochrana ľudských práv
Občianske právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Trestné právo

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028