Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Francúzsky jazyk 4. ročník (66 hodín)

Ideme do reštaurácie 3
Úvod do témy
Počúvanie a čítanie s porozumením
Voľný čas s priateľmi 4
Počúvanie a čítanie s porozumením
Podmieňovací spôsob v prítomnosti
Podmieňovací spôsob v prítomnosti (gramatické cvičenia)
Francúzska kuchyňa 8
Čítanie s porozumením
Recepty v kuchyni (francúzskej, slovenskej)
Počúvanie a čítanie s porozumením
Výrazy množstva (gramatické cvičenia)
Zámeno en
Potulky po francúzskych regiónoch (Normandia) 11
Počúvanie s porozumením
Mapka Francúzska so symbolmi pre jednotlivé oblasti
Francúzsko reálie
Stravovanie vo Francúzsku
Fonetika
Tvorenie dialógov
Písomný prejav, príprava francúzskej večere pre priateľov
Zhrnutie, opakovanie
Spoločenské správanie pri jedle 7
Práca s východiskovým materiálom, obrázky rôznych situácií
Posluchové cvičenia
Spôsoby stravovania sa vo Francúzsku
Opakovanie, zhrnutie
1. školská písomná práca, oprava
Víkend 3
Úvod do témy
Dialógy k téme
Posluchové texty
Dom na vidieku 7
Počúvanie a čítanie s porozumením
Konjuktív v prítomnosti
Tvorenie a použitie konjuktívu
Konjuktív opakovanie a zhrnutie
Na trhovisku 4
Počúvanie a čítanie s porozumením
Vzťažné zámená
Vzťažné zámená – gramatické cvičenia
Rôznorodosť svetových jazykov 6
Posluch s porozumením
Viacjazyčnosť v Európskej únii (práca s textami)
Zámená EN a Y
Opakovanie a zhrnutie celku
Normandia 3
Úvod do témy
Čítanie s porozumením
Voľný čas 10
Úvod do témy (východiskové texty)
Fonetické cvičenia
Ústny prejav (navrhnutie programu na voľný čas)
Víkend vo Francúzsku
Francúzština a jej postavenie vo svete
Opakovanie a zhrnutie celku
2. školská písomná práca

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028