Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
04.07.2018

Mladá nádej slovenskej vedy

Do Kongresového centra Smolenického zámku pozvali vedci zo Slovenskej akadémie vied víťazov študentských stredoškolských olympiád a stredoškolskej odbornej činnosti. Talentovaní žiaci, ktorých akadémia pozvala, vyhrali v minulom a v tomto školskom roku národné kolá a potom sa dostali aj na medzinárodné súťaže.

SAV pre nich pripravila dvojdňovú konferenciu s názvom Mladá nádej slovenskej vedy. Medzi pozvanými stredoškolákmi, ktorí prezentovali svoje práce z fyziky, chémie, biológie, folklóru a astronómie, boli aj žiaci našej školy Lukáš Kamenský, Andrej Szabó, Lucia Krahulcová, Anna Hronská a Nina Gábrišová.

V nádherných priestoroch Smolenického zámku študenti mali možnosť diskutovať s významnými slovenskými vedcami, ktorí sú pre mnohých z nich inšpiráciou do ďalšej práce.

„Z návštev na stredných školách vidím obrovskú koreláciu medzi odbornosťou, zdatnosťou a vytrvalosťou riaditeľa danej školy. Kde je veľmi dobrý riaditeľ, tam sú aj veľmi dobrí učitelia a prejavuje sa to aj na výsledkoch žiakov. Žiaci, s ktorými som mal možnosť diskutovať, sa vyznačujú veľkou vytrvalosťou a pracovitosťou, ale mali určite aj šťastie, keď sa im už v tomto veku podarilo dosiahnuť medzinárodný úspech. Naša intenzívna podpora musí smerovať k takýmto aktivitám, pretože pre krajinu je obrovská škoda, keď nám títo ľudia utekajú do zahraničia a už sa nikdy nevrátia,“ povedal Martin Venhart, člen Predsedníctva SAV, ktorý pôsobí aj vo švajčiarskom CERN-e.

Konferencia Mladá nádej slovenskej vedy bola pre študentov príjemným záverom školského roka.

RNDr. Soňa Lazáriková


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028