Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Rada školy pri GĽŠ vo Zvolene

Zoznam členov Rady školy pri GĽŠ vo Zvolene

Priezvisko a meno Zastupuje Funkcia v RŠ
Mgr. Gajdošová Daša Banskobystrický samosprávny kraj člen
Ing. Balkovičová Lenka Banskobystrický samosprávny kraj člen
Mgr. Kováč Imrich Banskobystrický samosprávny kraj člen
Ing. Holík Ján rodičov žiakov školy člen
Ing. Vlčko Jaroslav, CSc. rodičov žiakov školy člen
JUDr. Družbacká Jana rodičov žiakov školy podpredseda RŠ
Doc. Ing. Kodrík Milan CSc. vzdelávaciu inštitúciu - TU Zvolen predseda RŠ
RNDr. Kvasnica Luboš pedagogických zamestnancov zapisovateľ
Mgr. Vozárová Katarína pedagogických zamestnancov člen
Halásová Katarína nepedagogických zamestnancov člen
Rovňan Adam študentov školy člen

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028