Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Slúžime mladým generáciám od roku 1919

Gymnázium Ľudovíta Štúra si za 90 rokov svojej existencie vybudovalo vo výchovno-vzdelávacom systéme pevné miesto a má nemalú zásluhu na zvyšovaní vzdelanostnej, kultúrnej, športovej a spoločenskej úrovne života mesta Zvolen i okolia. Jeho brány po úspešnom absolvovaní maturitných skúšok opustilo do roku 2009 10035 študentov, ktorí po ich absolvovaní rozšírili početné rady zvolenskej inteligencie. Väčšinou sa veľmi dobre uplatnili v štúdiu na vysokých školách, v rôznych oblastiach života, na rôznych dôležitých postoch. Na ich príprave sa podieľalo za 90 rokov 410 pedagogických, 139 nepedagogických a 117 externých pracovníkov.

Upevňovanie plakety

Mnohí bývalí študenti spomínajú s nostalgiou na "tinedžerské" roky prežité v školských laviciach. Citát: "Ak Vám niekto povie, že na svete sa dala prežiť krajšia mladosť ako tá, ktorú nám ponúkol raz a nenávratne Zvolen a jeho gymnázium, neverte mu!"

Hodnotenie absolventov

Podľa školy spoznáš človeka.

Príslovie, ktorého sa držia skoro všetky školy. Naša však vyniká aj mnohým iným. Veď ktorá škola môže povedať, že zažila toľko režimov? Ktorá škola môže povedať, že stojí na takom labilnom podloží? Ktorá škola môže povedať, že každý študent je hrdý, že do nej mohol chodiť? Ktorá škola naučila študentov toľko, že aj keď väčšinu zabudnú, ani si to nevšimnú? Niekto môže chodiť do školy len preto, lebo sa mu nechce pracovať, my máme o pár zámienok viac - chceme stretnúť skvelých ľudí, dostávať dobré obedy, zabaviť sa na hodinách... Počas tých deväťdesiatich rokov sa tu veľa zmenilo. Vymenili sa mnohí učitelia, viacerí žiaci, použilo sa mnoho učebníc, vypísalo ešte viac kried, vymenilo pár rozbitých okien, zlomených stoličiek... Niečo sa však nezmenilo - snaha byť čo najlepší, študentov naučiť a pripraviť čo najlepšie do života. Veríme, že sa za našu školu nikdy nebudeme musieť hanbiť a budeme hrdí na to, čo nás naučila. Každému ju odporučíme. Kiežby stredná škola trvala oveľa dlhšie... Učiteľom želáme pevnejšie nervy a za tie terajšie im ďakujeme! (Vaši štvrtáci)

V súčasnosti sa 696 študentom venuje 56 pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov.

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028