Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Telesná a športová výchova 4. ročník chlapci (60 hodín)

Zdravie a jeho poruchy 4
Zdravie a zdravotné oslabenie
Poučenie o bezpečnosti a hygiene, poradové cvičenia
Cvičenia na správne držanie tela, relaxačné a dýchacie cvičenia
Zdravý životný štýl 4
Všestranne rozvíjajúce cvičenia
Jogging
Pohybové hry
Chôdza s behom
Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 20
Atletika
Kondičné cvičenia
Kontrolné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti
Športové činnosti pohybového režimu 32
Volejbal
Basketbal
Futbal
Florbal
Športová gymnastika
Tenis, speedminton
Stolný tenis

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028