Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  


Návod k vytvoreniu fotogalérie na školský web

Postup, krok za krokom:

 1. Školské akcie odporúčame fotiť digitálnym fotoaparátom do niektorého z formátov *.jpg, *.tif, *.raw
 2. Z nafoteného materiálu vyberte vhodné fotografie v počte cca 5-25 podľa akcie
 3. Vybrané fotografie upravte na rozmer 800x600 (krajinka), resp. 600x800 (portrét)
 4. V prípade potreby fotografie upravte (zaostrenie, otočenie, úprava farieb, orezanie a pod.)
 5. Súbory (vybrané fotografie) pomenujte nasledovne: foto_01.jpg, foto_02.jpg, ...
 6. Pri pomenovaní súborov nepoužívajte diakritiku, medzery a veľké písmená
 7. Aby sa Vám ľahšie pripravovali podklady, kliknite si na niektorý z linkov na stránke školy, ktorý smeruje na fotogalériu a nechajte sa inšpirovať...
 8. K uskutočnenej akcii napíšte popis (kratší 3-4 riadky, alebo dlhší podľa potreby) - dátum, kde ste boli, aká to bola akcia, kto ju organizoval, čo ste videli a pod.
 9. Popis píšte v Poznámkovom bloku (alebo v inom Vám vyhovujúcom textovom editore)
 10. Dodržujte formát podľa šablóny popisu fotogalérie
 11. Prvý riadok album id=... vyplní po Vašom odovzdaní administrátor školského webu
 12. Vyplňte položky title napr. Výlet na Pustý hrad
 13. Popíšte všetky fotografie krátkym textovým slovným sprievodom (max. 5-7 slov)
 14. Každú fotku popíšte v tvare photo file="foto_01.jpg" napr. Cesta na Pustý hrad
 15. Súbor s popisom fotiek uložte pod názvom popis.txt v kódovaní UTF-8 do adresára, kde sú fotografie
 16. Odovzdajte na pamäťovom médiu, resp. pošlite mailom (najlepšie v ZIPe) na adresu kvasnica@gymzv.sk adresár, ktorý obsahuje všetky fotografie a súbor popis.txt
 17. Ďakujeme za spoluprácu a doplnenie školskej fotogalérie

Ak ste nadobudli dojem, že toto nezvládnete, ide o dojem subjektívny a iste nesprávny. Príspevok do fotogalérie určite zvládnete, v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte vyučujúcich INF.

Sekcia Fotogalérie na školskom webe patrí k najčastejšie navštevovaným, preto má zmysel ju doplniť aj o tú "Tvoju" fotogalériu:-). Problémom môže byť len časová náročnosť, na jednu fotogalériu si treba rezervovať cca 15-30 min. podľa počtu fotografií.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028