Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Nepedagogickí pracovníci školy

Tel. ústredňa 5333 920
Priezvisko Meno Funkcia Telefón Klapka
Frlajsová Valéria administratívna pracovníčka 5333 920
Ing. Dolná Jaroslava hospodárka 5479 393
Živická Zdenka účtovníčka 5479 393
Brišiak Pavel školník - údržbár 5333 920
Brišiak Pavel správca ČOV 5333 920
Skučková Vladimíra vrátnička 5333 920
Almášiová Zuzana upratovačka 5333 920
Halásová Katarína upratovačka 5333 920
Hanušková Želmíra upratovačka 5333 920
Holečková Blanka upratovačka 5333 920
Kureková Eva upratovačka 5333 920

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028