Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Francúzský jazyk 3. ročník (66 hodín)

Obchod a služby 4
Počúvanie s porozumením
Počúvanie a čítanie s porozumením
Obliekanie a móda 13
Počúvanie a čítanie s porozumením
Nepriamy predmet
Priamy a nepriamy predmet – gramatické cvičenia
Počúvanie s porozumením
Ukazovacie zámená, opytovacie zámeno lequel
Čítanie s porozumením
Oblečenie a farby
Ústny prejav – opis oblečenia
Čítanie s porozumením
Človek a príroda 5
Čítanie a počúvanie s porozumením
Počasie, predpoveď počasia
Jednoduchý budúci čas
Obliekanie a móda 13
Stupňovanie prídavných mien, porovnávanie
Ústny prejav (nakupovanie)
Písomný prejav
Čítanie s porozumením (reálie
Zhrnutie a opakovanie učiva
Čítanie s porozumením
1. školská písomná práca, oprava
Orientácia v meste - určenie smeru 31
Počúvanie a čítanie s porozumením
Počúvanie s porozumením (krátke dialógy)
Určenie smeru
Čítanie s porozumením
Ústny prejav
Počúvanie s porozumením
Rozkazovací spôsob
Postavenie zámen v rozkazovacom spôsobe
Precvičovanie gramatických javov
Počúvanie s porozumením
Radové číslovky
Čítanie s porozumením
Počúvanie a čítanie s porozumením
Zámená en a y – nahrádzanie výrazov miesta
Ústny prejav – rozkaz, zákaz, rada
Písomný prejav – program exkurzie
Čítanie s porozumením (reálie)
Zhrnutie a opakovanie učiva
Čítanie s porozumením
2. školská písomná práca, oprava

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028