Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Umenie a kultúra 2. ročník (33 hodín)

Témy:
Užitkové predmety a umelecké diela 2
Estetické vnímanie 2
Analýza umeleckého diela. Svet divadla. 3
Interpretácia umeleckého diela. Výtvarné umenie okolo nás 4
Hlavné umelecké druhy 3
Populárna kultúra 3
Masová kultúra 4
Tzv. vysoká kultúra 3
Analýza a interpretácia produktov populárnej kultúry 2
Analýza a interpretácia produktov masovej kultúry 3
Analýza a interpretácia tzv. vysokej kultúry 4

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028