Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Umenia a kultúra 3. ročník (33 hodín)

Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel 24
Ľudové a regionálne umenie: architektúra, maliarstvo, sochárstvo
Ľudové a regionálne umenie: ľudová slovesnosť,
Hlavné umelecké druhy - architektúra
Hlavné umelecké druhy - maliarstvo
Hlavné umelecké druhy - sochárstvo
Hlavné umelecké druhy – úžitkové umenie
Analýza umeleckého diela
Interpretácia umeleckého diela
Prevádzka v kultúre, umelecký trh, medzikultúrne vzťahy 9
Prevádzka v kultúre
Umelecký trh
Medzikultúrne vzťahy

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028