Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Akcie plánované na týždeň 26/2018

Termín Názov akcie Miesto Účastníci Zabezpečuje
25.6.2018 Gymnaziáda     p. Bónová
25.6.2018 Klasifikačná pedagogická porada zborovňa všetci učitelia vedenie školy
26.6.2018 o 9.00 hod. Slávnostné oceňovanie úspešných žiakov Nám. mládeže vo Zvolene   p. Šuchmová, Čechová
28. - 29.6.2018 Konferencia SAV – Mladá nádej slovenskej vedy Smolenice 5 žiakov p. Lazáriková

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028