Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Dejepis 3. ročník (66 hodín)

Od vojny k vojne 9
Totalitný systém v sovietskom Rusku
Budovanie totality v ZSSR
Vznik fašizmu v Taliansku
Medzivojnové Nemecko
Nástup fašizmu v Nemecku
Moderné demokracie v Európe
Slovensko v ČSR 6
Politický vývoj
Hospodársky a sociálny vývoj
Politické následky svetovej hospodárskej krízy
Konferencia v Mníchove a jej dôsledky
Autonómia Slovenska
Druhá svetová vojna 16
Prvé ohniská vojny
Začiatok vojny
Invázia na západ
Útok na ZSSR
Japonský útok na USA
Život v čase vojny
Vojna v Afrike
Obrat vo vojne
Vylodenie v Normandii
Postup sovietskej armády
Kapitulácia Nemecka a Japonska
Postupimská konferencia, Norimberské a Tokijské procesy
Hospodárske a sociálne dôsledky vojny
Slovenská republika 10
Marcová kríza a jej rozuzlenie
Autoritatívny režim
Národnosti v Slovenskej republike
Hospodárstvo Slovenskej republiky
Zahraničný odboj
Domáci odboj
Slovenské národné povstanie
Oslobodenie Slovenska
Konflikt idelógií 12
Zápas superveľmocí o Európu
Prejavy studenej vojny
Formovanie sovietskeho bloku
Povojnová politika USA
Európska integrácia
Medzinárodné konflikty
Rozpad koloniálnej sústavy
Rozklad svetového komunizmu
Premeny Československa 10
Postavenie Slovenska v obnovenom štáte
Politická kríza na Slovensku
KSČ preberá moc
Sovietizácia v ČSR
Spoločenská a politická kríza
Obdobie normalizácie
Zrod protikomunistického odboja
Pád komunistického režimu
Vznik Slovenskej republiky 3
Proces vzniku SR
Prvé kroky v samostatnom štáte
SR v medzinárodných organizáciách

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028