Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Informatika 3. ročník všeobecná (33 hodín)

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (2 x 30 kreditov) 16
Poučenie o bezpečnosti
Spôsoby zápisu algoritmov
Objektové programovanie
Projekt
Vkladanie komponentov
Komponent TLABEL, TEDIT
Komponent TTIMER
Komponent TMEMO
Komponent TIMAGE
Grafické príkazy
Náhodné čísla
Cyklus FOR
Procedúry bez parametrov
Parametre procedúr
Práca s myšou
Záverečný projekt
Komunikácia prostredníctvom IKT (20 + 30 kreditov) 14
Služby internetu – WWW
Protokoly HTTP, HTTPS
Hypertextový dokument, jazyk HTML
Formátovacie značky jazyka HTML
Formátovanie textu v jazyku HTML
Formátovanie odseku v jazyku HTML
Tabuľky v jazyku HTML
Hypertextové odkazy
Vkladanie obrázkov
Úprava obrázkov
Kaskádové štýly
Kaskádové štýly
Dizajn webu, umiestnenie stránky na server, prístupové práva-
Projekt - www stránka
Princípy fungovania IKT (10 kreditov) 3
Koncepcia počítača von Neumannovho typu
Druhy operačných systémov
Operačný systém PC

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028