Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Anglický jazyk 3. ročník (132 hodín)

Zmysel pre identitu U1 27
Upevňovanie učiva
Multikultúrna spoločnosť
Prítomný jednoduchý a prítomný priebehový čas
Psychometrické testy
Výber povolania
Písanie – neformálny list
Perspektívy Európskej únie
Upevňovanie učiva
Kontrolný test
Oprava kontrolného testu
Práca v SAC
Práca s časopisom Friendship
V oku mysle U2 26
Schopnosť myslieť
Modálne slovesá: schopnosť, dovolenie, povinnosť, odporučenie
Pravidlá a smernice
Identifikácia zločinca
Kriminalita
Situačná úloha
Písanie – neformálny list (vedieť poradiť priateľovi)
Frázové slovesá, predložky
Športy a hry
Upevňovanie učiva
Kontrolný test
Oprava kontrolného testu
SAC
Časopis Friendship
Vzostupy a pády ľudstva U3 27
Veda a technika
Časy používané v rozprávaní
Spojky as, when while
Prvá školská písomná práca
Oprava prvej školskej písomnej práce
Oživenie minulosti
Rozprávanie
Písomný prejav- opis
Určitý člen a nulový člen
Parlamentná monarchia
Typy TV programov
Upevňovanie učiva
Kontrolný test
Oprava kontrolného testu
Práca v SAC
Práca s časopisom Friendship
Čo nás očakáva U4 26
Zamestnania v budúcnosti
Vyjadrenie budúcnosti
Časové vety
Slovotvorba
Posluch
Rozprávanie o budúcnosti
Písomný prejav - sťažnosť
Frázové slovesá
Rodina
Upevňovanie učiva
Kontrolný test
Oprava kontrolného testu
Práca v SAC
Práca s časopisom Friendship
Sláva a majetok U5 27
Vzory a ideály
Modálne slovesá
Spájacie výrazy
Počúvanie s porozumením
Voľný čas
Písomný prejav - esej
2. školská písomná práca
Oprava 2. školskej písomnej práce
Obchod a nakupovanie
Vzory a ideály
Kultúra a umenie
Upevňovanie učiva
Klasifikácia a diskusia
Zhodnotenie práce za druhý polrok školského roka

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028