Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Informatika 3. ročník zameraná (66 hodín)

BOZ, Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (2 x 30 kreditov) 12
Poučenie o bezpečnosti
Štruktúrované údajové typy
Údajový typ pole
Práca s reťazcami
Generovanie náhodných čísiel
Údajový typ záznam
Práca so záznamom
Údajový typ súbor – typový súbor
Práca s typovým súborom
Textový súbor
Práca s textovým súborom
Dynamický údajový typ
Informácie okolo nás – Access (30 kreditov) 16
Databáza, databázový systém
Vytvorenie novej databázy a vkladanie údajov
Pohyb v databáze, editovanie a úpravy
Triedenie záznamov a ďalšie operácie
Tvorba vstupných formulárov
Tlač výstupnej zostavy
Filtrácia údajov, tvorba dotazov
Úloha spojená s hodnotením
Komunikácia prostredníctvom IKT (30 kreditov) 14
Prehľad základných služieb počítačovej siete
Ďalšie služby počítačovej siete
Počítačová sieť - architektúra
Adresácia v sieti internet
Komunikácia server/klient
Prehľad aplikačných protokolov, bezpečnosť
Dynamické prvky na webe
Princípy fungovania IKT (30 kreditov) 14
Operačné systémy, porovnanie vlastností
Operačný systém – vlastnosti, funkcie
Požiadavky na hardware, nastavenie, použitie
Základné systémové nastavenia, inštalácia programov
Prístupové práva, procesy, multitasking
Spravovanie zariadení, priečinkov a súborov
Bezpečnosť OS

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028