Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA – 2. ročník dievčatá (66 hodín)

Zdravie a jeho poruchy 4
Zdravie a zdravotné oslabenie
Poučenie o bezpečnosti a hygiene
Relaxačné a dýchacie cvičenia
Cvičenia na správne držanie tela
Zdravý životný štýl 5
Všestranne rozvíjajúce cvičenia
Cvičenia v prírode
Jogging
Pohybové hry
Chôdza s behom
Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 24
Atletika
Kondičné cvičenia
Aerobik
Zumba
Kontrolné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti
Športové činnosti pohybového režimu 33
Volejbal
Basketbal
Futbal
Florbal
Športová gymnastika
Rytmická gymnastika
Základná gymnastika
Tenis
Speedminton
Bedminton

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028