Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Kontaktné údaje

Vedenie školy

Riaditeľka školy

RNDr. Ivetta Vidová, č. t. 045 - 5332 094, e-mail: ivetta.vidova@gymzv.sk

Zástupcovia riaditeľa

Mgr. Ľubica Knollová, zástupca riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie vo veciach interných, č. t. 045-5332 098, e-mail: lubica.knollova@gymzv.sk

RNDr. Beata Janoušková, zástupca riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie vo veciach externých, č. t. 045-5332 098, e-mail: beata.janouskova@gymzv.sk

Ing. Jozef Výboh, zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti, č. t. 045-5333 920, e-mail: jozef.vyboh@gymzv.sk

Podateľňa

Valéria Frlajsová, Sekretariát školy, č. t. 045-5333 920, e-mail: podatelna@gymzv.sk

Výchovný poradca

RNDr. Soňa Lazariková, č. t. 045-5333 920, e-mail: sona.lazarikova@gymzv.sk

Adresa školy

Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen

IČO školy: 160 865
DIČ školy: 2021613363

Telefónne čísla

Volaný Telefónne číslo
Ústredňa 045-5333 920
Riaditeľka 045-5332 094
Zástupcovia pre ped. proces 045-5332 098
Učtáreň 045-5479 393
Školská jedáleň 045-5479 028

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028