Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 – JEDNA KARTA STAČÍ!

Žiadosti o vydanie preukazu spolu s poplatkom môžete podať v kancelárií hospodárky školy počas veľkej prestávky.
Kontaktná osoba:
Bc. Jana Virguľová
Hospodárka školy
10:35 - 10:55


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028