Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
28.10.2012

Štúrove dni - streda

Štúrove dni v stredu sa začali návštevou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Vybraní študenti druhého a tretieho ročníka sa zúčastnili na prednáške o bratoch Grimovcoch. Nemecká lektorka im priblížila nielen samotných tvorcov svetoznámych rozprávok, ale im tie najznámejšie aj zahrala.

Popoludnie sa nieslo v znamení športu a cudzích jazykov. V telocvični sa tentokrát odohral Volejbalový turnaj, v ktorom proti sebe nastúpili tri družstvá. Zápasy boli napínavé do poslednej sekundy, až nakoniec zvíťazilo družstvo druhákov, ktorým sa podarilo poraziť silné štvrtácke družstvo. Gratulujeme!

V špecializovanej anglickej učebni SAC sa všetci zúčastnení mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavých informácií o pobytoch našich študentov v zahraničí. Tí, ktorí minulý školský rok strávili v anglicky hovoriacich krajinách, oboznamovali svojich spolužiakov i žiakov z nižších ročníkov o tom, ako sa na takýto pobyt dá vôbec dostať a čo si z neho môžete odniesť. A nie je to len americký prízvuk :)

Popoludní sa 73 študentov našej školy zúčastnilo príjemného popoludnia s francúzštinou. Študenti mali možnosť ochutnať viaceré francúzske špeciality (syry, pečivo...) a zároveň sa naučiť a zaspievať si francúzske piesne. Popoludnie zorganizovali vyučujúce francúzskeho jazyka, Mgr. Soňa Čutorová a Mgr. Jarmila Grácová.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028