Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
25.10.2012

Beseda o Laniciach

Prehliadka Laníc

Počas Štúrových dní sa v stredu 24.10 2012 študenti I.E triedy zoznamovali s blízkym okolím školy a hlavne s mestským parkom Lanice (kúskom divočiny uprostred mesta).

Lanice plnia dôležité úlohy - pozitívne vplývajú na klímu v okolí, majú význam pri zadržiavaní vody a regulácii jej odtoku z krajiny, poskytujú priestor pre existenciu vzácnych spoločenstiev.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028