Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Témy ročníkový prác

Témy projektov z geografie.

Pravidlo pre všetky ročníky

Jednu tému si môžu vybrať najviac dvaja študenti - môžu ju robiť aj spolu s dvojnásobným rozsahom práce

1. ročník

 1. Postavenie Slovenska v Európskej únii (charakteristika z hľadiska geologického vývoja a povrchu)
 2. Postavenie Slovenska v Európskej únii (charakteristika z hľadiska podnebia)
 3. Postavenie Slovenska v Európskej únii (charakteristika z hľadiska hydrosféry)
 4. Postavenie Slovenska v Európskej únii (charakteristika z hľadiska pedosféry)
 5. Postavenie Slovenska v Európskej únii (charakteristika z hľadiska biosféry)
 6. Postavenie Slovenska v Európskej únii (charakteristika z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia)
  V práci je nevyhnutné pracovať s aktuálnymi štatistickými materiálmi, ktoré tvoria súčasť prílohy
 7. Arktída- územie za severným polárnym kruhom z pohľadu geografie
 8. Kaukaz a štáty s ním súvisiace
 9. Môj návrh nezvyčajných 7 divov Európy ( fyzicko-geografických, mimo strednej Európy, so zdôvodnením kritérií výberu)
 10. Môj návrh nezvyčajných 7 divov Strednej Európy (fyzicko-geografických, so zdôvodnením kritérií výberu)
 11. Greenpeace a jeho ochranárske aktivity v 21. storočí

2. ročník

 1. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska fyzicko-geografickej charakteristiky)
 2. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska obyvateľstva)
 3. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska sídiel)
 4. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska poľnohospodárstva)
 5. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska priemyslu)
 6. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska nevýrobnej sféry)
 7. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska cestovného ruchu)
 8. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska medzinárodného obchodu)
  Tieto témy sa týkajú porovnania krajín EÚ so SR z pohľadu daných javov, v práci je nevyhnutné pracovať s aktuálnymi štatistickými materiálmi, ktoré tvoria súčasť prílohy
 9. Charakteristika zámorských území, ktoré sú súčasťou EÚ
 10. Ideálne sídlo – projekt (návrh štruktúry vami vymysleného sídla spolu s umiestnením v krajine)
 11. Arktída- územie za severným polárnym kruhom z pohľadu geografie
 12. Kaukaz a štáty s ním súvisiace z pohľadu náboženského rozdelenia a vzťahov ľudí rôzneho vyznania
 13. Religiózny turizmus v Európe
 14. Môj návrh nezvyčajných 7 divov Európy (geografických, mimo strednej Európy, so zdôvodnením kritérií výberu)
 15. Môj návrh nezvyčajných 7 divov Strednej Európy (geografických, so zdôvodnením kritérií výberu)
3. ročník
 1. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska fyzicko-geografickej charakteristiky)
 2. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska obyvateľstva)
 3. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska sídiel)
 4. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska poľnohospodárstva)
 5. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska priemyslu)
 6. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska nevýrobnej sféry)
 7. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska cestovného ruchu)
 8. Postavenie Slovenska v Európskej únii (z hľadiska medzinárodného obchodu)
  Tieto témy sa týkajú porovnania krajín EÚ so SR z pohľadu daných javov, v práci je nevyhnutné pracovať s aktuálnymi štatistickými materiálmi, ktoré tvoria súčasť prílohy
 9. Charakteristika zámorských území, ktoré sú súčasťou EÚ
 10. Ideálne sídlo – projekt (návrh štruktúry vami vymysleného sídla spolu s umiestnením v krajine)
 11. Kaukaz a štáty s ním súvisiace z pohľadu náboženského rozdelenia a vzťahov ľudí rôzneho vyznania
 12. Religiózny turizmus v Európe
 13. Môj návrh nezvyčajných 7 divov Európy (geografických, mimo strednej Európy, so zdôvodnením kritérií výberu)
 14. Môj návrh nezvyčajných 7 divov Strednej Európy (geografických, so zdôvodnením kritérií výberu)
 15. Religiózny turizmus Slovenska
 16. Literárny turizmus Slovenska
 17. Hudobný turizmus Slovenska
 18. Vidiecke sídla Zvolenskej kotliny, ich rast a zánik (prosperujúce, upadajúce - príčiny)
 19. Nízko položené kotliny Slovenska a ich geografická charakteristika
 20. Vysoko položené kotliny Slovenska a ich geografická charakteristika
 21. Stredne vysoko položené kotliny Slovenska a ich geografická charakteristika
 22. Môj návrh nezvyčajných 7 divov Slovenska (geografických, so zdôvodnením kritérií výberu)
 23. Môj návrh nezvyčajných 7 divov Banskobystrického kraja (geografických, so zdôvodnením kritérií výberu)
 24. Môj návrh nezvyčajných 7 divov Zvolenskej kotliny (geografických, so zdôvodnením kritérií výberu)
 25. Môj návrh nezvyčajných 7 divov Zvolenského okresu (geografických, so zdôvodnením kritérií výberu)

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028