Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Telesná a športová výchova 3. ročník chlapci (99 hodín)

Zdravie a jeho poruchy 7 Zdravie a zdravotné oslabenie Poučenie o bezpečnosti a hygiene, poradové cvičenia Cvičenia na správne držanie tela, relaxačné a dýchacie cvičenia Zdravý životný štýl 7 Všestranne rozvíjajúce cvičenia Jogging Pohybové hry Chôdza s behom Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 31 Atletika Kondičné cvičenia Kontrolné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti Športové činnosti pohybového režimu 54 Volejbal Basketbal Futbal Florbal Športová gymnastika Tenis, speedminton Stolný tenis

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028