Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.10.2012

Exkurzia do Poľska

Historicko-geografická vzdelávacia exkurzia KRAKOW – OSWIECSIM

V dňoch 18.- 19. októbra sa 45 študentov druhého až štvrtého ročníka s tromi pedagógmi zúčastnilo vzdelávacej exkurzie u našich severných susedov.

Cestou do Krakova sme sa zastavili v okresnom meste Podhalia v Novom Targu. Mali sme možnosť porovnať spôsob a sortiment trhového predaja, predovšetkým domácich výrobkov so Zvolenskými trhmi. Prekvapil nás trh so živými zvieratami.

Celé popoludnie a večer patril starobylému hlavnému mestu Malopoľského vojvodstva Krakowu. Krakow oplýva cennými pamiatkami rôznych epoch (6 tisíc objektov, cez 45 chrámov) zaradených do ochrany UNESCO. Prezreli sme si kráľovské sídlo Wawel s jeho katedrálou a hrobkami, vyliezli sme do veže a dotkli sme sa najväčšieho zvonu Žigmund. Nepodarilo sa nám pobudnúť v najstaršej budove európskej Jagelonskej univerzity, pretože nás predbehla delegácia Luxemburského kniežaťa, ale hlavné námestie a jeho okolie sme schodili ako sa patrí.

Nasledujúci deň sme prežili v areáli a objektoch ďalšej pamiatky UNESCO – v bývalom koncentračnom tábore Birkenau – Auschwitz. To čo sme videli a počuli z úst sprievodcov nás umlčalo na 4,5 hodiny. Toľko totiž trvala prehliadka objektu. Vidieť autentické zábery zo života v tábore a baraky, v ktorých museli žiť, či skôr zomierať ľudia nás presvedčili o zverstvách tej doby a utvrdili v presvedčení „nedopustiť to nikdy viac“.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028