Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Chémia 3. ročník (33 hodín)

Biolátky v živých organizmoch 23
Lipidy - výskyt, význam, klasifikácia
Zloženie, štruktúra, vlastnosti
Sacharidy - výskyt, význam, fotosyntéza
Zloženie, štruktúra, klasifikácia
Vlastnosti monosacharidov
Zložité sacharidy
Pôsobenie sacharidov v organizme
Bielkoviny - výskyt, význam, klasifikácia
Zloženie a štruktúra
Biologická hodnota bielkovín, denaturácia
Enzýmy - charakteristika, pôsobenie, zloženie
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť enzýmových reakcií
Aktivácia a inhibícia enzýmov, klasifikácia
Nukleové kyseliny - výskyt, význam, zloženie
Štruktúra a klasifikácia
Genetická informácia, makroergické zlúčeniny
Vitamíny - charakteristika a význam
Klasifikácia
Zdroje a pôsobenie v organizme
Kvalita života a zdravie 10
Heterocyklické zlúčeniny - charakteristika a rozdelenie
Heteroarény - štruktúra, vlastnosti
Biologicky významné zlúčeniny
Alkaloidy a návykové látky - charakteristika a rozdelenie
Návykové látky
Liečivá - rozdelenie, antibiotiká
Upravované potraviny
Biologická hodnota stravy, vyvážená strava

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028