Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Súťaže v rámci jednotlivých predmetov

Príprava a organizovanie školských kôl a príprava na vyššie kolá súťaží podľa terminovníka Ministerstva školstva a vedy

  • Geografická olympiáda
  • Dejepisná olympiáda
  • Náboženská olympiáda
  • Olympiáda ľudských práv
  • SOČ
  • Celoslovenská súťaž študentov - Expert

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028