Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Zoznam pedagogických pracovníkov

Údaje pre potreby kontaktu

Vyučujúci Učí predmety Kabinet Klapka e-mail
PaedDr. Babiaková Martina ANJ 2.posch. č. 119 martina.babiakova@gymzv.sk
PaedDr. Balážovič Marek, PhD. FYZ, GEG 3.posch. č. 121 marek.balazovic@gymzv.sk
Ing. Balková Denisa ANJ, KAJ 3.posch. č. 107 denisa.balkova@gymzv.sk
Mgr. Bónová Viera BIO, TEV prízemie č. 137 viera.bonova@gymzv.sk
Mgr. Cesnaková Eva NEJ, RUJ 2.posch. č. 105 eva.cesnakova@gymzv.sk
Mgr. Čechová Ildika SJL, ANJ prízemie č. 127 ildika.cechova@gymzv.sk
Mgr. Čutorová Soňa FRJ 2.osch. č. 108 sona.cutorova@gymzv.sk
Mgr. Gajdošíková Ingrid SJL 2.posch. č. 120 ingrid.gajdosikova@gymzv.sk
RNDr. Gubániová Lýdia MAT, DEG 1.posch. č. 100 lydia.gubaniova@gymzv.sk
Mgr. Hameršmídová Jana ANJ, SJL prízemie č. 103 jana.hamersmidova@gymzv.sk
RNDr. Hobzová Anna GEG, MAT 1.posch. č. 100 anna.hobzova@gymzv.sk
Mgr. Hranec Richard GEG, TEV prízemie č. 129 richard.hranec@gymzv.sk
Mgr. Huliaková Kristína DEJ, UKL 2.posch. č. 110 kristina.huliakova@gymzv.sk
RNDr. Janoušková Beata - zástupca riaditeľa MAT, ESV prízemie č. 103 beata.janouskova@gymzv.sk
Mgr. Kačíková Oľga CHE, FYZ 2.posch. č. 115 olga.kacikova@gymzv.sk
Mgr. Knollová Ľubica - zástupca riaditeľa OBN, PED prízemie č. 103 lubica.knollova@gymzv.sk
RNDr. Kozáková Jana INF 1.posch. č. 113 jana.kozakova@gymzv.sk
Mgr. Krnáč Pavel CHE, BIO 2.posch. č. 115 pavel.krnac@gymzv.sk
Ing. Kružliaková Soňa ANJ 2.posch. č. 120 sona.kruzliakova@gymzv.sk
RNDr. Kvasnica Luboš INF prízemie č. 126 lubos.kvasnica@gymzv.sk
Mgr. Kvasnicová Alena TEV, GEG prízemie č. 137 alena.kvasnicova@gymzv.sk
RNDr. Lazáriková Soňa - výchovný poradca BIO, CHE 2.posch. č. 124 sona.lazarikova@gymzv.sk
Mgr. Lizoň Dušan TEV, GEG prízemie č. 129 dusan.lizon@gymzv.sk
Mgr. Mikšík Branislav NEJ, NAS prízemie č. 125 branislav.miksik@gymzv.sk
PhDr. Moťovská Iveta NEJ 2.posch. č. 105 iveta.motovska@gymzv.sk
Mgr. Mrižová Janette ANJ 2.posch č. 120 janette.mrizova@gymzv.sk
Mgr. Nôžková Oľga MAT 1.posch. č. 108 olga.nozkova@gymzv.sk
Ing. Oravcová Ingrid ANJ 3.posch. č. 107 ingrid.oravcova@gymzv.sk
Mgr. Plankenbüchlerová Veronika UAK, ANJ 3. poschodie č. 112 veronika.hamplova@gymzv.sk
Mgr. Procházka Michal DEJ prízemie č. 125 michal.prochazka@gymzv.sk
Mgr. Prokajová Beatrix FYZ 3.posch. č. 121 beatrix.prokajova@gymzv.sk
Mgr. Puškárová Mária NBV prízemie č. 125 maria.puskarova@gymzv.sk
Mgr. Samolejová Anna SLJ, VYV, DEJ 3.posch. č. 112 anna.samolejova@gymzv.sk
Mgr. Slančíková Iveta RUJ, PED, TEV prízemie č. 127 iveta.slancikova@gymzv.sk
PaedDr. Slováková Maria SJL 2.posch. č. 127 maria.slovakova@gymzv.sk
Mgr. Šimová Dominika ANJ, FRJ 2.posch. č. 105 dominika.novakova@gymzv.sk
Mgr. Škrinár Miroslav BIO, CHE 2.posch č. 115 miroslav.skrinar@gymzv.sk
Mgr. Šuchmová Viera SJL prízemie č. 127 viera.suchmova@gymzv.sk
Ing. Valuška Ján INF 1.posch. č. 113 jan.valuska@gymzv.sk
Mgr. Vasilová Jana ANJ 3.posch. č. 107 jana.vasilova@gymzv.sk
PhDr. Veselá Ivana SJL, DEJ 2.posch. č. 110 ivana.vesela@gymzv.sk
RNDr. Vidová Ivetta - riaditeľka školy MAT, FYZ prízemie č. 104 ivetta.vidova@gymzv.sk
Mgr. Vozárová Katarina MAT 1.posch. č. 113 katarina.vozarova@gymzv.sk
Ing. Výboh Jozef - zástupca riaditeľa INF prízemie č. 106 jozef.vyboh@gymzv.sk
Mgr. Zvolenská Jana MAT 1.posch. č. 108
Mgr. Zvarková Viera SJL, ANJ 2.posch. č. 120 viera.zvarkova@gymzv.sk

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028