Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Štatistické údaje

Údaje pre školský rok 2017/2018

Počet tried

I. ročník: 4

II. ročník: 5

III. ročník: 5

IV. ročník: 5

Príma: 1

Sekunda: 1

Spolu: 21

Počet učiteľov

Spolu: 45

Počet študentov

Spolu: 588

Z toho dievčat: 327


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028