Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Pravidelné akcie PK SJL

  • literárne súťaže vo vlastnej tvorbe a v umeleckom prednese poézie a prózy
  • súˇaž v rétorike
  • školský časopis Ústav
  • literárne exkurzie
  • návštevy divadelných predstavení v DJGT vo Zvolene, BDnR v B.Bystrici, SND v Bratislave...
  • Predvianočné popoludnie
  • Popoludnie slova a hudby

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028