Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Umenie a kultúra 4. ročník (30 hodín)

Základné princípy vedeckého poznávania 16
Svet pred vznikom umenia
Základné pojmy estetiky a vied o umení
O charaktere predmetu, ktorý nás učí dívať sa a vnímať svet
Svet názorov na umenie
Estetické paralely – všeobecné a umelecké
Teoretické poznávanie kultúry 14
Moderné umenie – technická revolúcia a secesia
Umenie a kultúra 1. polovice dvadsiateho storočia
Umenie a kultúra 2. pol. dvadsiateho storočia
Aktuálne otázky súčasného umenia a kultúry

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028