Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  


Kontakty

Riadiaci personál projektu
 • Manažér projektu: Ing. Jozef Výboh,
 • Manažér monitoringu: Ing. Jozef Ďurica - externe
Administratívny personál projektu
 • Finančný manažér: Mgr. Zlatica Farkašová
 • Administratívny pracovník : Mgr. Beatrix Prokajová
Učitelia zapojení do projektu
 • Mgr. Balážovič Marek - Fyzika
 • Mgr. Bónová Viera - Biológia
 • RNDr. Gubániová Lýdia - Matematika
 • Mgr. Hameršmídová Jana - Anglický jazyk
 • RNDr. Hobzová Anna - Geografia
 • RNDr. Janoušková Beata - Matematika
 • Mgr. Kačíková Oľga - Chémia
 • RNDr. Kozáková Jana - Informatika
 • Ing. Kružliaková Soňa - Anglický jazyk
 • RNDr. Kvasnica Luboš - Informatika
 • Mgr. Kvasnicová Alena - Geografia
 • Mgr. Kyseľ Lubomír - Nemecký jazyk
 • Mgr. Kyseľová 0ľga - Francúzsky jazyk
 • RNDr. Lazáriková Soňa - Biológia
 • Mgr. Lizoň Dušan - Geografia
 • RNDr. Madej Miron - Fyzika
 • Mgr. Magulová Gabriela - Anglický jazyk
 • RNDr. Michalcová Anna - Matematika
 • Mgr. Mikšík Branislav - Občianska náuka
 • PhDr. Moťovská Iveta - Nemecký jazyk
 • Mgr. Oravcová Viera - Biológia cvičenia
 • PhDr. Orfánusová Oľga - Dejepis
 • Mgr. Slančíková Iveta - Ruský jazyk
 • Ing. Valuška Ján - Informatika
 • Mgr. Veselá Ivana - Dejepis

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028