Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Rada rodičov pri GĽŠ vo Zvolene

Predsedníctvo CV RRZ pri GĽŠ vo Zvolene

Funkcia v RZ Priezvisko a meno
Predseda Pivka Jozef
Hospodár Fiľová Renáta
Zapisovateľ Mgr. Ďarmatiová Martina
Overovateľ JUDr. Družbacká Jana
Člen Mgr. Kurčíková Miroslava

Revízna komisia RRZ

Funkcia v RK Priezvisko a meno
Predseda Ing. Högerová Katarína
Člen Mgr. Kamoďová Annamária
Člen Szabados Marek

Za vedenie školy

Riaditeľ GĽŠ RNDr. Vidová Ivetta
Zástupca RNDr. Janoušková Beata

Zástupcovia tried v CV RRZ

Trieda Priezvisko a meno
I. A Mgr. Marcineková Eva
I. B Mgr. Miľan Dalibor
I. C Ing. Köver Peter
I. D Mgr. Kurčíková Miroslava
II. A Mgr. Jaďuďová Andrea
II. B Mgr. Podhora Róbert
II. C Ing. Vlčko Jaroslav CSc.
II. D Ing. Rerichová Alena
II. E Ing. Šalingová Adriána
III. A Bodorík Peter
III. B Jankovičová Erika
III. C Szabados Marek
III. D Mgr. Sekereš Miroslav
III. E Bc. Kotruchová Adriana
IV. A Melišková Alena
IV. B Ing. Longauerová Valéria
IV. C Ing. Högerová Katarína
IV. D Mgr. Ďarmatiová Martina
IV. E JUDr. Družbacká Jana
PR A Doc. Ing. Sedliačiková Mariana, PhD.
SE A Mgr. Kamoďová Annamária

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028