Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Dejepis 2. ročník (66 hodín)

Fenomény novovekého sveta 7
Osvietenstvo
Vznik USA
Francúzska revolúcia
Napoleónov prevrat
Habsburská monarchia v novoveku 5
Boj o nástupnícke práva
Reformy M. Terézie a Jozefa II.
Rozpad Poľska
Zrod modernej doby a racionalizmu 16
Cisárstvo vo Francúzsku
Viedenský kongres
Politické prúdy
Anglická priemyselná revolúcia
Revolúcie v Európe
Zjednocovací proces
Zrod budúcej mocnosti
Postavenie Ruska
Moderný slovenský národ 10
Etapy formovania národa
Revolúcia v Uhorsku
Bachov absolutizmus a jeho pád
Európska expanzia 7
Roky 1842-1914
Prvé kolónie
Novodobý kolonializmus
Slováci v Rakúsko- Uhorsku 9
Štátoprávne vyrovnanie
Postavenie Slovákov
Slovenská politika na začiatku 20. storočia
Od koncertu veľmocí k 1. svet. vojne 4
Medzinárodné vzťahy na prelome storočia
Prvá svetová vojna 8
Príčiny
Rozšírenie
Ukončenie 1. svetovej vojny

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028