Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Témy projektov z informatiky v triedach so zameraním

1. ročník

 • vypracovanie projektu v textovom editore podľa pokynov vyučujúcich
 • vypracovanie prezentácie podľa pokynov vyučujúcich

2. ročník

 • vytvorenie osobnej web stránky

3. ročník

 1. Operačné systémy, druhy a ich porovnanie:
 2. OS Windows Vista - základné vlastnosti:
 3. OS Windows 2000, WinNT, Win2003 server - základné vlastnosti:
 4. OS Windows XP - základné vlastnosti:
 5. Požiadavky na hardvér a možnosti použitia jednotlivých OS Windows:
 6. Základné systémové nastavenia - podľa zvoleného OS Win:
 7. Pracovná plocha, ovládací panel - podľa zvoleného OS Win:
 8. Tipy pre prácu v systéme - podľa zvoleného OS Win:
 9. Doplnkové utility pre OS Windows:
 10. Výhody a nevýhody OS Windows v porovnaní s inými OS:
 11. Vízie OS do budúcnosti:

4. ročník

 1. Hromadná korešpondencia vo Worde - spolupáca s MS Excel (1.pol. okt.):
 2. MS Excel - Triedenie a filtrovanie údajov (2.pol. okt.):
 3. MS Excel - Formuláre (2.pol. okt.):
 4. PowerPoint - tvorba prezentácie (1. pol. nov. ):
 5. Vektorová grafika - objekty, hladiny (2. pol. nov.):
 6. Komprimácia, komprimačné algoritmy, aplikácie (1. pol. dec.):
 7. Skenovanie, OCR - aplikácie, možnosti (2. pol. dec.):
 8. Zvuk - spracovanie, zvukové formáty (1. pol. feb.):
 9. Obraz - spracovanie digitálnych obrázkov, grafické formáty (2. pol.feb.):
 10. Obraz - spracovanie videa, formáty (2. pol. feb.):
 11. Šifrovanie údajov, bezpečná komunikácia na Internete (1. pol. mar.):
 12. Interaktívna komunikáci ana webe - IRC, ICQ, YahooMesenger, videokonferencia (2.pol. mar.):

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028