Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Informatika 2. ročník všeobecná (33 hodín)

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (2 x 30 kreditov) 16
Poučenie o bezpečnosti
Algoritmus, algoritmický problém
Spôsoby zápisu algoritmov
Etapy riešenia problému
Rozbor problému, návrh riešenia zadanej úlohy
Programovací jazyk
Konštanty, premenné, výrazy – charakteristika, rozdelenie, zápis
Základné príkazy
Základné príkazy, chyby v programe
Podmienený príkaz neúplný
Podmienený príkaz úplný
Cyklus
Cyklus so zadaním počtu opakovaní
Cyklus s podmienkou na začiatku
Cyklus s podmienkou na konci
Zadanie úlohy – tvorba programu
Informácie okolo nás – Tabuľkový kalkulátor (2 x 30 kreditov) 14
Popis programu
Vkladanie údajov
Úprava tabuľky
Adresovanie buniek
Vkladanie vzorcov
Matematické funkcie
Štatistické funkcie
Vloženie grafu
Tvorba grafov
Prvky grafu
Tlač dokumentu
Triedenie a filtrovanie údajov
Zadanie projektu
Vyhodnotenie projektu
Komunikácia prostredníctvom IKT (15 kreditov) 3
Bezpečnosť na internete
Pravidlá komunikácie
Web 2.0

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028