Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.06.2018

Gymnaziáda 2018

11. ročník Gymnaziády

V pondelok 25. júna sa uskutočnil 11. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha. Prialo nám i počasie, a tak mohli prebehnúť všetky plánované športové disciplíny. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po príhovore pani riaditeľky I. Vidovej nasledovalo odbehnutie symbolických 1000 m okolo školského ihriska.

Potom už začali súťaže podľa rozpisu, do ktorých sa zapojili študenti všetkých tried, často podporovaní aj svojimi učiteľmi. Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže. Pri pohľade na záverečné vyhodnotenie výsledkov mali najviac dôvodov na radosť študenti II.D triedy, ktorí boli za svoje víťazstvo „sladko“ odmenení.

Napriek tomu, že nepadol žiadny zo svetových rekordov ani zápisov do Guinnessovej knihy, počas celej akcie vládla aj zásluhou DJ Noksa dobrá nálada.

Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú akciu, ale vďaka patrí aj ostatným učiteľom a pomocníkom z radov žiakov, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028