Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Anglický jazyk 4. ročník (109 hodín)

Komunikácia (U 6) 25
Úvodná hodina
Opakovanie
„Reč tela“
Predprítomný čas jednoduchý a priebehový
Príslovky
Upevňovanie učiva
Rôzne odnože angličtiny
Názor
Žiadosť
„Sudcov dom“
Kontrolný test
Oprava kontrolného testu
Práca v SAC
Malé začiatky (U 7) 20
New York
Trpný rod
Upevňovanie učiva
Vynálezy
Konverzačné frázy
„Literárna súťaž“
„Životný štýl a peniaze“
Kontrolný test
Oprava kontrolného testu
Práca v SAC
Riskovanie (U 8) 22
„Meranie rizika“
Členy
Vzťažné súvetia
Upevňovanie učiva
„O akom športe hovorím?“
„Záchranári“
Príčina
„Prázdninové aktivity“
„Londýnska cesta“
Kontrolný test
Oprava testu
1. školská písomná práca
Oprava 1. školskej písomnej práce
Práca v SAC
Nepravdepodobné situácie (U 9) 20
„V divočine“
Podmieňovacie súvetie reálne a nereálne v prítomnosti a budúcnosti
Želacie vety o prítomnosti a budúcnosti
Upevňovanie učiva
„Ak by ste boli na mojom mieste...“
Návrh a vyjadrenie preferencie
Kompozícia - vyjadrenie vlastného názoru
„Etnické oslavy“
Test po celku
Oprava
Práca v SAC
Životný štýl (U 10) 22
Životný štýl
„Spomaľ“
Nepriama reč – oznamovacie vety
Nepriama reč – otázka, žiadosť, príkaz
Upevňovanie učiva
„A čo bude ďalej?“
Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu
Štrukturovaný životopis a sprievodný list
Pygmalion
Kontrolný test
Oprava testu
2. školská písomná práca
Oprava
Práca v SAC
Záverečná hodnotiaca hodina

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028