Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Triedni a zastupujúci triedni učitelia

Trieda Triedny učiteľ Zastupujúci tr. učiteľ
PR A Mgr. Čechová Ildika Mgr. Plankenbüchlerová Veronika
SE A Mgr. Šuchmová Viera Ing. Balková Denisa
I. A Mgr. Bónová Viera Mgr. Plankenbüchlerová Veronika
I. B Mgr. Vasilová Jana Ing. Oravcová Ingrid
I. C Mgr. Lizoň Dušan Mgr. Kačíková Oľga
I. D PhDr. Veselá Ivana Mgr. Gajdošíková Ingrid
II. A Mgr. Huliaková Kristína Mgr. Krnáč Pavel
II. B Mgr. Samolejová Anna Mgr. Škrinár Miroslav
II. C Mgr. Šimová Dominika Mgr. Cesnaková Eva
II. D Ing. Kružliaková Soňa RNDr. Janoušková Beata
II. E Mgr. Cesnaková Eva Mgr. Šimová Dominika
III. A PaedDr. Balážovič Marek, PhD. Mgr. Anna Samolejová
III. B Mgr. Kačíková Oľga
III. C Ing. Balková Denisa Mgr. Šuchmová Viera
III. D RNDr. Hobzová Anna RNDr. Gubániová Lýdia
III. E Mgr. Slančíková Iveta Mgr. Vozárová Katarína
IV. A Mgr. Hranec Richard Mgr. Mikšík Branislav
IV. B PaedDr. Slováková Mária Mgr. Mrižová Janette
IV. C Mgr. Škrinár Miroslav PhDr. Veselá Ivana
IV. D PhDr. Moťovská Iveta Mgr. Kvasnicová Alena
IV. E Mgr. Čutorová Soňa Mgr. Čechová Ildika

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028