Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Matematické súťaže v školskom roku 2009/2010

Matematická olympiáda 59. ročník

Kategória A je určená žiakom 3. a 4. ročníka (p. Vašková), kategória B je určená žiakom 2. ročníka (p. Gubániová), kategória C je určená žiakom 1. ročníka (p. Gubániová)

Termíny 59. ročníka matematickej olympiády:

                              školské kolo      krajské kolo      celoštátne kolo
Kategória A                    01. 12. 2009      19. 01. 2010     21. – 24. 03. 2010
Kategórie B, C                  21. 01. 2010      30. 03. 2010           —

Korešpondenčný seminár MAKS (p. Michalcová)

•	Súťaž prebieha v samostatných kategóriách:
o	MAKS S - 1. a 2. ročník gymnázií 
o	MAKS M - 3. a 4. ročník gymnázií 
•	Súťažiť môžu nielen jednotlivci, ale aj dvojice žiakov.
•	Súťaž je počas školského roka rozdelená do 5 kôl, v každom kole riešia žiaci 6 úloh. 
•	Priebežné výsledky zverejňujeme na www.maks.sk. 

Medzinárodný korešpondenčný seminár GENIUS LOGICUS (p. Gubániová)

Podrobné pravidlá súťaže nájdete na stránke: www. geniuslogicus.eu
• Súťaž bez merania času – A
• Súťaž s meraním času – B
• Kombinovaná súťaž – A+B

Korešpondenčný seminár z matematiky (MFF UK Bratislava)

STROM – korešpondenčný seminár z matematiky (Prírodoved. fa. Košice)

Korešpondenčný seminár z matematiky (MFF UK Praha)

Matematický KLOKAN (Gubániová)

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži.

Junior G12 - žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií Študent G 34 - žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií
17. ročník súťaže (14. na Slovensku) sa uskutoční v pondelok 22. marca 2010.
Podrobné pravidlá súťaže nájdete na adrese: www.exam.sk

Celoslovenská súťaž družstiev v riešení matematických úloh

NÁBOJ – MFF UK Bratislava,
MATBOJ – Prírodoved. fa. Košice

Informatické súťaže

Počas školského roka ponúkame študentom možnosť zapojiť sa do niekoľkých (prevažne) programátorských súťaží. Medzi najpopulárnejšie patrí súťaž Zenit v programovaní.

Školské kolo sa uskutočňuje začiatkom novembra, krajské kolo organizuje ŠVS Banská Bystrica začiatkom decembra, celoslovenské kolo prebieha v posledných januárových dňoch na určenej škole.

Termíny konania súťaže Zenit v školskom roku 2009/2010
Školské kolo: 6.11.2009
Krajské kolo: 3. 12.2009
Celoslovenské kolo: 28. – 30. 1. 2010 v SOŠT Námestovo.

Okrem uvedených súťaží ponúkame študentom možnosť zapojenia do súťaže SOČ,. Školské kolo prebieha v mesiaci marec. V priebehu školského roku sa môžu študenti zapojiť do Korešpondenčného seminára v programovaní, ktoré organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028