Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Register zmlúv

Zverejnené Číslo zmluvy Názov zmluvy
25.02.2013 1532/2011 Nájom Bufet školy
11.09.2012 001082/2012 Odpady Eko-Salmo
03.11.2011 1532/2011 Nájom Samoobslužný automat
14.10.2011 1468/2011 Poistenie zodpovednosti za škodu
10.10.2011 1454/2011 Nnájom telocvične - Baldovský
10.10.2011 1131/2009 Stravovanie zamestnancov a ziakov Dodatok
04.10.2011 1271/2011 Kancelárske potreby
29.09.2011 868/2011 Dodanie čistiacich a dezinfekčných potrieb
27.09.2011 1370/2011 Nnájom telocvične CVČ
04.05.2011 530/2011 Zmluva o likvidácií odpadu
27.04.2011 386/2011 Zmluva o nájme posilňovne
22.03.2011 395/2011 Dodatok k zmluve o nájme triedy
04.03.2011 272/2011 Zmluva o vykonaní rozboru na splaškovú vodu
04.03.2011 323/2011 Dodatok č.04 k zmluve o zriadení účtu Dexia
04.03.2011 322/2011 Dodatok č.01 k zmluve o zriadení účtu Dexia
04.03.2011 312/2011 Zmluva o odbere odpadu tuky
01.03.2011 228/2011 Najomné kopírovací stroj
01.03.2011 230/2011 Nájomné reklamné panely2
01.03.2011 229/2011 Nájomné reklamné panely1
01.03.2011 057/2011 Dodatok nájom telocvične - Dobrota
01.03.2011 055/2011 Dodatok nájom telocvične - Chlebo
01.03.2011 030/2011 Nnájom telocvične - Horská
01.03.2011 015/2011 Komensky
04.02.2011 055/2011 slsp monitory 2011

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028