Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
29.10.2012

Štúrove dni - štvrtok

Vo štvrtok diskusný krúžok „Z prvej ruky" privítal dvoch mladých podnikateľov (Michal Siklienka a Ľuboš Balaško), ktorí namiesto štúdia na VŠ rozbehli vlastné podnikanie. Cieľom diskusie, s mierne kontroverzným názvom: Biznis alebo škola, bolo motivovať a ukázať výhody, ale aj riziká, podnikania mladých na Slovensku.

Počas siedmej vyučovacej hodiny sa v telocvični poskytovala prvá pomoc. Nikto sa však, našťastie, nezranil. Naši mladí záchranári si pre svojich spolužiakov, pod vedením pani profesorky Bónovej, pripravili ukážky poskytovania prvej pomoci. Okrem toho, že zranených figurantov ošetrili, všetkým ozrejmili, ako a prečo tak postupovali. Cieľom tejto akcie bolo upovedomiť študentov o dôležitosti základných znalostí poskytovania prvej pomoci.

Súbežne s touto akciu prebehla aj Nemecká hitparáda, ktorá mala študentom umeleckým zážitkom priblížiť nemecký jazyk.

Po vyučovaní sa v učebni SAC uskutočnil Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách. Zapojilo sa doň 5 tímov, ktoré si svoje vedomosti overili v niekoľkých súťažných kolách.

O šport je na našej škole veľký záujem, a tak sa opäť uskutočnil volejbalový turnaj. Účasť bola vysoká, a to nielen čo sa týka hráčov, ale aj divákov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028