Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Školská študentská rada pri GĽŠ vo Zvolene


E-mail:ssr@gymzv.sk

Funkcionári ŠŠR pre školský rok 2017/2018

Trieda Priezvisko a meno Funkcia
III. C Holíková Janka Predsedníčka ŠŠR
III. B Urdová Nicol Podpredsedníčka ŠŠR
II. C Gallová Alexandra Podpredsedníčka ŠŠR
IV. D Rovňan Adam Tajomník ŠŠR
II. D Struhárová Dominika Kontrolórka ŠŠR
SE. A Bakšová Laura Zástupkyňa povereníkov
I. D Kurčíková Karin Zástupkyňa pre 1. ročník
II. B Varacová Martina Zástupkyňa pre 2. ročník
III. E Lukáčová Denisa Zástupkyňa pre 3. ročník
IV. B Kamenský Lukáš Zástupca pre 4. ročník

Zástupcovia tried v ŠR pre školský rok 2017/2018

Trieda Priezvisko a meno Funkcia
PR. A Šandorfi Robert člen
SE. A Bakšová Laura člen
I. A Pham Thi Thanh Thuy člen
I. B Kantorová Tereza člen
I. C Kuka Jakub člen
I. D Kurčíková Karin člen
II. A Teremová Martina člen
II. B Varacová Martina člen
II. C Gallová Alexandra člen
II. D Struhárová Dominika člen
II. E Šaling Samuel člen
III. A Bodorík Jakub člen
III. B Urdová Nicol člen
III. C Holíková Janka člen
III. D Kružliak Andrej člen
III. E Lukáčová Denisa člen
IV. A Danielová Noemi člen
IV. B Kamenský Lukáš člen
IV. C Palovičová Adela člen
IV. D Rovňan Adam M. člen
IV. E Bornemiszová Patrícia člen

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028