Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

PREDMETOVÁ KOMISIA CUDZÍCH JAZYKOV

Voliteľné predmety:

V 3. a 4. ročníku ponúkame nasledujúce voliteľné predmety:

Pre všetky zamerania:

 • Druhý cudzí jazyk (2 hodiny)
 • Konverzácia v prvom cudzom jazyku (2 hodiny)

Pre jazykové zameranie:

 • Druhý cudzí jazyk (2 hodiny)
 • Konverzácia v prvom cudzom jazyku (2 hodiny)
 • Prvý cudzí jazyk – gramatika (2 hodiny)
 • Prvý cudzí jazyk v cestovnom ruchu (2 hodiny)
 • Konverzácia v druhom cudzom jazyku (2 hodiny)

Akcie, súťaže, exkurzie:

 • Olympiády v cudzích jazykoch
 • Súťaž v písaní esejí – anglický jazyk
 • Akcie v rámci Štúrových dní a Dňa otvorených dverí
 • Predvianočné popoludnia
 • Posedenia so zahraničnými študentmi
 • Zahraničné poznávacie exkurzie

V školskom roku 2009/2010 organizujeme tieto exkurzie:

 • Paríž
 • Drážďany – Berlín – Lipsko
 • Viedeň


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028