Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
27.06.2018

Ocenenia pre najlepších

Dňa 26. 06. 2018 sme sa so žiakmi prímy a sekundy zúčastnili slávnostného odovzdávania pamätných listov a diplomov pri príležitosti oceňovania žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu v školskom roku 2017/2018 v predmetových olympiádach, vo vedomostných, esteticko-umeleckých a športových súťažiach. Oceňovanie žiakov usporiadal Mestský úrad Zvolen v spolupráci s Centrom voľného času Domino v aule ZŠ Námestie mládeže 587/17, Zvolen.

Slávnostné podujatie sprevádzali aj tanečné a hudobné vystúpenia žiakov, napr. tanečné vystúpenie žiakov ZŠ P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene či vystúpenie Detského folklórneho súboru Vretienok zo ZŠ Námestie mládeže, Zvolen.

Pamätné listy a diplomy si prevzali nasledovní žiaci: Andrej Ďurica (SE A) za 1. miesto okresného kola Geografickej olympiády v kategórii F, Hugo Gál (PR A) za 1. miesto okresného kola Pytagoriády v kategórii P6, Marek Pivka (SE A) za 2. miesto okresného kola Pytagoriády v kategórii P7, Robert Šandorfi (PR A) za 1. miesto okresného kola Biologickej olympiády v kategórii E- geológia a Michaela Lisá (PR A) za 2. miesto okresného kola Biologickej olympiády v kategórii E – zoológia.

Všetkým zo srdca gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028