Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Organizácia školského roku 2017/2018

Vyučovanie

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017.
Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017 (piatok) 30. október - 31. október 2017 2. november 2017 (štvrtok)
vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 - 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
jarné 16. február 2018 (piatok) 19. - 23. február 2018 26. február 2018 (pondelok)
veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec - 3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl - 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028