Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety sú uložené v písomnej i digitálnej forme u zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Jany Hameršmídovej.

S obsahom učiva sa môžete zoznámiť v sekcii - menu Predmety
Ukážka SJL pre 1. ročník


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028