Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Kurzy

Predmetová komisia podľa školského vzdelávacieho programu pravidelne organizuje nasledovné kurzy a účelové cvičenia:

  • v príme - účelové cvičenie
  • v sekunde - zimný pohybový kurz so zameraním na lyžovanie, snowboarding, korčuľovanie a zimnú turistiku, účelové cvičenie
  • v tercii - - zimný pohybový kurz so zameraním na lyžovanie, snowboarding, korčuľovanie a zimnú turistiku, účelové cvičenie
  • v kvarte - účelové cvičenie
  • v 1. ročníku - zimný pohybový kurz so zameraním na lyžovanie, snowboarding, korčuľovanie a zimnú turistiku, účelové cvičenie
  • v 2. ročníku – letný pohybový kurz so zameraním na plávanie organizované v zahraničí pri mori, letnú turistiku s cieľom poznať Slovensko – dennou alebo pobytovou formou, účelové cvičenie
  • v 3. ročníku – organizujeme KOŽAZ – kurz ochrany, života a zdravia – zameraný na orientáciu v prírode, zdravotnú výchovu streleckú a športovú prípravu

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028